Fire barrier

Effektiv brandtätning för ventilerad fasad

firebarrier-product-01
icon-effective Effektivt brandstopp

Fasadband som sväller och tätar när temperaturen överstiger 140°C

icon-easy Snabb montering

Enkel och kostnadseffektiv montering med häftklammer, skruv eller spik

icon-safe Tryggt brandskydd

Testad hos RISE, Research Institutes of Sweden (fd. Statens provningsanstalt)

Fire Barrier är ett brandskydd för ventilerad takfot och ventilerad fasad bestående av ett grafitbaserat svällband som expanderar vid brand. Fire Barrier är en säker och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning där man vill behålla den ventilerade luftspalten öppen.

 

Fire Barrier är tredjepartstestad hos RISE testlaboratorium (Research Institutes of Sweden) upp till motsvarande EI120.

”Tryggt och säkert att samarbeta med FireSeal, vi har gjort det i snart 20 år.”

Patrico Holm Jalvander, Verksamhetschef & delägare - BC Brandtätning

01 Rulla ut

Placera först metallnätet och sedan svällbandet i fasadens luftspalt. Materialet expanderar vid brand, när temperaturen överstiger 140°C, vilket gör att ventilationen behålls samtidigt som luftspalten är brandskyddad. Svällbandet expanderar kraftigt, upp till 50mm och försluter helt vid brand.

02 Häfta fast

Fäst fasadbandet direkt mot underlaget. Monteringen görs med 4 häftklamrar, spik eller skruv per meter, vilket gör att det är enkelt att montera takfotsbandet korrekt. Det sparar tid, pengar och minskar risken för felaktig installation.

03 Klart!

Svällbandet är tillverkat av grafit som expanderar vid brand. Det är grundligt testat av RISE, Research Institutes of Sweden och har brandmotstånd i över 60 minuter. I kombination med FireSeals metallnät FireNet, förhindras sticklågor från att leta sig igenom takfoten i brandens startskede. Dessutom fungerar FireNet som insektsnät.

 

HubSpot Video

Tips och råd inför dina projekt

Ladda ned din guide till brandtätning här

Kontakta oss för mer information

Fyll i formuläret nedan eller ring oss på 0722042291

Frågor & svar
Produktfakta och dokument

Hur fäster man svällbandet Fire Barrier?

Man fäster svällbandet enklast med skruv, häftklammer eller spik. Tänk på att skruvar och spikar som används skall ha en skalldiameter på minst 11,5mm. Häftklammer skall vara minst 14mm lång. Infästningen skall vara för utomhusbruk, minst C2-klass. Svällbandet fästs mot underlaget med minst 4 st infästningar per meter.

Hur kapar man svällbandet?

Kapningen av svällbandet sker med kniv eller sax.

Får svällbandet skarvas i en fasad?

Ja svällbandet får skarvas och skarven behöver inte läggas omlott. Bandet läggs kant i kant och fästs i var ände med en extra infästning.

Varför skall man använda metallnätet Fire Net i installationen?

Montage av svällbandet Fire Barrier skall ske i kombination med FireSeals metallnät Fire Net som förhindrar sticklågor från att eventuellt leta sig upp genom fasaden i brandens startskede, innan grafiten i Fire Barrier hunnit expandera fullt ut. Fire Net fungerar dessutom som ett insektsnät.

Är svällbandet ålderbeständigt?

Svällbandet ligger skyddat i en vit påse som skyddar mot väder och vind. Den är dessutom UV-beständig.

Hur mycket sväller bandet?

Bandet sväller och försluter en luftspalt på upp till 50 mm.

Vad händer när Fire Barrier utsätts för brand?

När temperaturen överstiger 140°C börjar bandet att svälla och tätar hela luftspalten inom 2 minuter. Ett så kallat brandstopp. Därefter uppnås ett brandmotstånd upp till 60 minuter.

Fungerar Fire Barrier både i ventilerad fasad och takfot?

Ja. Läs mer om hur svällbandet fungerar i ventilerad takfot här.

Är Fire Barrier miljögodkänd?

Ja, Fire Barrier är godkänd av Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Den är listad i Basta och Svanens Husproduktportal.

Är Fire Barrier CE-godkänd?

Nej, denna typ av brandtätning saknar standard att CE godkänna emot.

Hur är Fire Barrier testad för ventilerad fasad?

Fire Barrier är testad hos RISE (Research Institutes of Sweden) enligt standard EN1364-6;201x, motsvarande EI60.

Vilka andra benämningar har svällbandet Fire Barrier?

Svällande grafitband, takfotsband, svällband ventilerad takfot, brandlist, brandskydd, takfotsbrandtätning, brandtätning.