Nyheter, Montering & Dokumentation, Fire Barrier, Bygg

Kan man brandskydda utan att kompromissa med ventilationen?

För att en byggnad ska ha ett fullgott brandskydd behöver man (förutom övrig brandtätning) se till att lågor och heta rökgaser inte kan spridas via luftspalter i fasaden eller genom ventilationen i takfoten. Luftspalter som helt saknar eller har en dålig brandtätning är en vanlig orsak till brandspridning i byggnader. Men man får se upp när man brandtätar en luftspalt så att ventileringen består; det är ju den som är hela syftet med luftspalten. 

FireSeal Fire Barrier är en brandskyddsprodukt som finns till för att lösa problemet med brandtätning av luftspalter. Det är ett brandskyddande svällband på rulle, utformat speciellt för brandtätning av hålrum där självdrag önskas. Bandet består av värmesvällande grafit som enkelt rullas ut och häftas fast i luftspalten, ungefär som en smal matta. 

Firebarrier_fasad_inzoom_2-1Svällbandets platta form gör att luft tillåts strömma förbi och alltså inte hindrar självdraget i luftspalten, så länge det inte brinner. Om det börjar brinna ändrar svällbandet form genom att expandera upp till 25 gånger sin egen tjocklek och förhindrar därmed att branden sprids.

Video: Så här funkar FireSeal Fire Barrier

Att täta utan att hindra luftgenomströmning är en utmaning

FireSeal Fire Barrier uppfyller kraven på isolering (I) och integritet (E) för oisolerade vindar enligt EI 30/60 som listats i Boverkets byggregler (BBR:5-535) när det svällt. Det innebär att bandet i sin expanderade form täpper igen luftspalten så att inga lågor eller heta rökgaser kan leta sig igenom. 

Boverkets Byggregler kräver att en brandtätning skall vara så tät att inga lågor eller heta brandgaser tränger genom initialt. Att uppfylla dessa krav – att släppa igenom ventilerande luft och samtidigt hålla det 100 % tätt för de första lågorna vid brand – är inte möjligt för någon produkt i Sverige idag. Därför har vi medan vi väntar på att regelverket förhoppningsvis uppdateras gällande passiv brandtätning av luftspalter, låtit vår produkt genomgå grundliga tredjepartstester för att säkerställa kvalitet och brandsäkerhet. 

FireSeal Fire Barrier är testat vid ett oberoende världsledande ackrediterat laboratorium (Warrington Fire). Dessa tester visar att det tar ca. 2 minuter för svällbandet att expandera och nå total isolering och täthet, från det att temperaturen nått 180°C. Därefter uppfyller FireSeal Fire Barrier alltså kraven för EI 30/60. Testerna visar alltså det viktigaste – FireSeal Fire Barrier är en trygg produkt i praktiken. 

 

Firebarrier_Takfot_inzoom_5

Svaret på frågeställningen blir alltså:

Ja, det går utmärkt att brandtäta utan att göra avkall på ventileringen!

Med Fireseal Fire Barrier är brandtätningen dessutom så enkel att den är gjord i en handvändning.

Eftersom Fire Barrier riskerar att släppa genom de initiala lågorna, innan 100% svällning uppstått rekommenderas att brandansvarig utvärderar och beslutar om FireSeal Fire Barrier är lämplig för användning på den avsedda platsen.

I testrapporten från Warrington Fire, no. 376150 A ARI – 11, redovisas hur svällbandet FireSeal Fire Barrier är testat samt hur det reagerar då brand uppstår och därefter uppfyller 60 resp. 30 minuters integritet samt isolering.

Uppgift om brandisoleringsförmåga samt integritet med referens till testmetod ASFP TGD 19:2014 och redovisas i testprotokoll Warrington no. 376150 A ARI - 11. Testens utförande övervakas på grundval av kriterierna i EN 1363-1.

Se videon,  lär dig mer &  få prisförslag     Läs mer Fire barrier