Ladda ner: FireSeals lilla lathund

Hur du använder och kombinerar FireSeals brandtätningsprodukter

PDF Lathund_Sida_1Innan du börjar brandtäta är det viktigt att du har koll på produkterna och hur de ska användas. Risken är att din tätning annars blir fel eller bristfällig.


I den här pdf:en hittar du information om våra produkter, vilka du bör använda när och hur du kan kombinera dem. Du hittar allt från brandtätnings- och brandfogningsprodukter till kompletta och kombinerade system. ´

Form Image