Montering & Dokumentation, FireSeal Doc

Därför är det viktigt att dokumentera din brandtätning

Brandtätningens avslutande steg, dokumentationen, kan kanske upplevas som en krånglig och tidskrävande uppgift. Men den är inte desto mindre viktig – och det finns medel som kan göra dokumentationen bra mycket enklare.

Varför är dokumentation viktigt?

Brandtätning räddar liv och det är väldigt viktigt att arbetet utförs på rätt sätt. En bristfällig tätning kan få stora konsekvenser i form av materiella skador och, än värre, liv som går förlorade. Man behöver därför kunna vara säker på att brandtätningen är helt korrekt utförd.

Och här kommer dokumentationen in. När du dokumenterar dina utförda brandtätningar fungerar de som handfasta bevis på att allting är ordentligt utfört. Finns det ingen dokumentation så finns det inte heller något bevis för att din brandtätning är utförd och uppfyller alla krav. Idag kräver dessutom många beställare att dokumentation ska ingå i brandtätningsuppdraget.

Vill du läsa mer om och ladda ner FireSeal Doc? Här hittar du allt du behöver.

Det här ingår i dokumentationen

Vid en korrekt utförd dokumentation behöver du ange vem som har gjort tätningen och bevisa att produkterna som har använts är typgodkända, det vill säga att de är godkända för det hål som har gjorts. Utöver det så är det viktigt att dokumentera var tätningen har ägt rum, vilket material som har använts och den uppnådda brandklassen. Många beställare vill även ha arbetet dokumenterat med ett foto.

Efter att brandtätningen är klar kontrollerar en extern inspektör att arbetet är rätt gjort och att all dokumentation finns tillgänglig.

Digitala verktyg kan underlätta dokumentationen

Många brandtätare har med sig papper och penna till arbetsplatsen och dokumenterar sitt arbete manuellt. Det här innebär mycket dubbeljobb, eftersom allting senare måste sammanställas, och resulterar ofta i en dokumentation som inte är så lättöverskådligt. Numera finns det däremot en del digitala hjälpmedel som underlättar dokumentationen – här kan du till exempel läsa mer om hur vi på FireSeal har löst problematiken med väl utförda dokumentationer.

 

New call-to-action