FireSeal Doc

Vi effektiviserar dina brandtätningsuppdrag

Att hantera brandtätningsuppdrag behöver inte vara tidskrävande eller svårt. Med rätt verktyg kan du och ditt företag effektivisera och förenkla hela uppdragsprocessen – från planering till dokumentation av utförda brandtätningar och rapportering.

– Vi har förstått på våra kunder och samarbetspartners att hanteringen av brandtätningsuppdrag och dokumentationen av utförda arbeten ofta kan vara krångliga. Många menar att de har svårt att få en överblick över planerade, pågående och utförda jobb, och att de befintliga verktygen på marknaden kan vara svårhanterade, säger Jonas Svensson, marknadschef på FireSeal.

Därför har vi tagit fram FireSeal Doc, ett användarvänligt och gränsöverskridande verktyg som underlättar vardagen för alla som på något sätt arbetar med brandtätning.

Underlätta dina dokumentationsuppdrag med FireSeal Doc!

Ett verktyg för alla som jobbar med brandtätningsuppdrag

FireSeal Doc är ett webbgränssnitt med tillhörande mobilapplikation, som kan användas av alla som arbetar med att planera och utföra brandtätningsuppdrag. Arbetsledare som applikatör, renodlade brandtätningsföretag eller företag som i större eller mindre utsträckning har brandtätning som bisyssla – verktyget passar alla.

– I verktyget finns flera funktioner som förenklar såväl arbetet i sig som samarbetet med övriga kollegor, säger Jonas Svensson. Du kan sköta allt från planering och hantering till dokumentation av utförda brandtätningar.

Smarta funktioner för både arbetsledare och applikatör

Beställare ställer hårda krav på att brandtätningen utförs på rätt sätt och i verktyget går det smidigt att fylla i all nödvändig information om respektive uppdrag. Du kan göra markeringar direkt på uppladdade ritningar i verktyget, se var en brandtätning har utförts, vilka produkter som har använts, typgodkännanden, hur stort hålet är och vilken typ av rör det gäller.
Som arbetsledare får du all information om samtliga uppdrag samlad på ett ställe och kan enkelt bilda dig en uppfattning om vilka jobb som är färdiga, samt vad som finns kvar att göra. Du kan även dela projekt med dina kollegor.
Som applikatör får du en motsvarande överblick över dina egna uppdrag och kan enkelt skapa rapporter efter avslutad brandtätning.

Läs mer om FireSeal Doc här!